Six Sigma is veel meer dan statistiek. Het heeft zich ontwikkeld tot een procesmanagement methode met een krachtige managementcyclus volgens DMAIC. De invalshoek van Six Sigma is het kwaliteitsmanagement waarmee de variatie in de productie- en de bedrijfsprocessen wordt gereduceerd, zodat de kans dat de producten of diensten aan de wensen van de klanten voldoen zo groot mogelijk is. Door het sterke accent op meten bij Six Sigma projecten, worden de verwachte financiële van de implementaties op voorhand goed ingeschat.

De ervaring leert dat bij een krachtige implementatie de verwachte resultaten vaak worden overtroffen. Door het sterke accent op meten is het gebruik van de juiste statistische methoden essentieel voor een succesvolle implementatie.