Leenders Consultancy is in 2006 opgericht door Peter Leenders (1958). ‘Mijn ervaring als trainer, consultant en projectmanager beslaat meer dan 25 jaar in diverse branches. In het verleden met name in de automotive. De laatste 15 jaren ook steeds meer in andere industriële branches en de dienstverlening. In nagenoeg al deze werkzaamheden lag en ligt het accent op het verbeteren van de processen in brede zin. Met name volgens Lean Manufacturing, QRM en Six Sigma.’

Leenders Consultancy is gespecialiseerd in het verbeteren van uw bestaande processen tot excellente processen. Zowel op de productievloer als in de ondersteunende afdelingen. Hiervoor hebben wij actuele en pragmatische kennis en ervaring beschikbaar van alle tools uit Lean Manufacturing en Six Sigma. Echter met het toepassen van tools alleen komen we er niet. Wij trainen en coachen uw medewerkers en management in het gebruik van deze tools om echte kennis van de processen te verwerven en excellente processen te implementeren.

Leenders Consultancy levert training, consultancy en projectmanagement in Lean Manufacturing, QRM en Six Sigma voor uw management en medewerkers om excellente processen te implementeren.