Lean heeft als doel om de ‘waardestroom’ in uw bedrijf zo groot mogelijk te maken. Daarmee wordt bedoeld dat er zoveel mogelijk tijd wordt besteed aan het creëren van waarde voor de klant, dingen dus waar deze voor wil betalen. Alle overige activiteiten worden in principe gezien als verspilling. Hoe meer bewerkingsstappen, hoe meer bronnen van verspilling uit een productieproces, toeleverketen of administratief proces kunnen worden verwijderd, hoe beter!

Lean tools
– Value stream mapping
o <uitleg>

– Kanban
o <uitleg>

Om Lean denken en doen echt te laten landen in een organisatie is er veel aandacht nodig voor de factor mens. Iedereen in de organisatie moet een probleemoplosser worden en samenwerking bij het tackelen van problemen is cruciaal. Door middel van Lean krijgt continu verbetering echt vorm.

– verwijder alle bronnen van verspilling uit uw bedrijfsprocessen
– transformatie van logge naar flexibele organisatie
– snel reageren op veranderende klantenvraag